ΙΔΡΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΦΕΤ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση 487/2000 υποχρεώνει όλους τους υπεύθυνους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου,διάθεσης τροφίμων γενικά, μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής,εστιατόρια
catering, ξενοδοχεία,νοσοκομεία,καφετέριες, πιτσαρίες και άλλα συναφή να ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΝ το προσωπικό τους που ασχολείται και χειρίζεται τρόφιμα, στις βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

Τονίζεται ότι η υλοποίηση του Προγράμματος είναι υποχρεωτική και η μη επίδειξη ειδικής βεβαίωσης παρκολούθησής του σε περίπτωση ελέγχου συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις (ακόμα και απολύσεις προσωπικού)

Συγκεκριμμένα παρακολουθούν μαθήματα:

Ατομική υγιεινή των εργαζομένων που χειρίζονται τρόφιμα
Πραλαβή πρώτων υλών
Αποθήκευση πρώτων υλών
Προετοιμασία των τροφίμων
Σχολαστικό και σωστό πλύσιμο των τροφίμων
Σωστή απόψηξη των τροφίμων
Μαγείρεμα των τροφίμων
Σερβίισμα και συντήρηση των έτοιμων προς κατανάλωση φαγητών
Η κθαριότητα είναι μισή αρχοντιά

 

 

 

 

 

   ΗΟΜΕ