ΙΔΡΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΦΕΤ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΛΑΕΚ 1-25)

Πρόγραμμα κατάρτησης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΗΟΜΕ