ΙΔΡΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΦΕΤ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πειραιάς 20/09/2012

ΑΠΟΣΠΑΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 Στον Πειραιά σήμερα την 28 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 προσήλθαν στα γραφεία της Ενωσης τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψαν από τις Αρχαιρεσίες της 19 και 20 Μαρτίου 2012, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος κατά τις αρχαιρεσίες κ. Ιωάννου Τσάκου.

Παρόντες: Οι κ.κ. Ι.Τσάκος, Γεώγιος Χαμάκος,Δημ. Βέργος,Μιχ. Χήτος Κων/νος Καλύβας,Μιχάλης Κοτσιφάκης, Παρασκευή Γιαννακοπούλου, Δημ. Λεμάνης και Θεοδ. Ρούσσος

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ

Μετά από μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β ΄   ΜΙΧ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΗΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ   ΔΗΜ. ΛΕΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑ   ΔΗΜ. ΛΕΜΑΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ    ΘΕΟΔ. ΡΟΥΣΣΟΣ
ΜΕΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΑΚΟΣ
     

                                                                                  Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΟΣ

 


Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφορία και  αποτελείται από εννέα (9) Τακτικα μέλη με τριετή θητεία.

Στη τελευταία Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της στις 5 και 6 Μαρτίου 2009 εξελέγησαν:
     
ΠρόεδροςΙωάννης Τσάκος

Αντιπρόεδρος Α΄Δημήτρης Βέργος

Αντιπρόεδρος Β΄Ιωάννης Γιαννακόπουλος

Γενικός ΓραμματέαςΚων/νος Καλύβας

ΤαμίαςΔημήτρης Δίβαρης

Αναπληρωτής Γενικού ΓραμματέαΜιχάλης Κοτσιφάκης

Αναπληρωτής ΤαμίαΜιχάλης Χήτος

Υπεύθυνος Γραφείου ΤύπουΕυάγγελος Κριτσίλης

 

   ΗΟΜΕ