ΙΔΡΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΦΕΤ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 

 

 

 

ΙΔΡΥΣΗ

Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Ενωση) με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ με έδρα τον Πειραιά, που ιδρύθηκε το έτος 1917 και αναγνωρίσθηκε και εγκρίΟηκε το καταστατικό της με την υπ αριΟ. 1299/1919 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών όπως μεταγενέστερα τροποποιήΟηκε με την υπ αριΟ. 1587/1928 απόφαση αυτού και είναι καταχωρημενη στα βιβλία εγκεκριμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύςοντα αριθμό 1154 και διέπεται από Καταστατικό του Νόμου 1712/87 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΗΟΜΕ