ΙΔΡΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΦΕΤ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακοίνωση σχετικά με τον Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108021 Διαγωνισμό

DOWNLOAD PDF

 

---------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου Υποέργα 1-5 Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα MIS 5035163.

DOWNLOAD PDF

 

---------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης" για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035163 με τίτλο "Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα"

DOWNLOAD PDF

 

   ΗΟΜΕ